زمان انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ خرداد ساعت 17:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۳/۱۸ ساعت 17:53    تعداد بازدید: 1150    کد مطلب: 15984

مدیر درمان استان سمنان


نام :سید مجتبی

نام خانوادگی :اکرم

پست سازمانی: مدیر درمان استان سمنان

سوابق اجرایی :

پزشک عمومی درمانگاه شماره 2 سمنان

سرپرست درمانگاه شماره 2 سمنان

رئیس درمانگاه شماره 2 سمنان

مدیر درمان استان سمنان

سوابق تحصیلی :دکترای پزشک عمومی

تماس :33363601-023

نمابر:33363600-023

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha